Ludność starzejąca się
Wiedza powszechna

Polska się starzeje. Już 1,7mln Polaków jest w wieku 80+!

Od wielu lat sytuacja się nie zmienia – polskie społeczeństwo  nadal się starzeje. Jak podaje GUS w najnowszym raporcie zjawisko demograficzne w 2018 roku nie uległo zmianie w stosunku do obserwowanego przez minione 7 lat. Liczba ludności zmniejsza się począwszy od 2012 r. Stan ludności Polski na koniec wyniósł 38,4 mln. Z danych GUS wynika, że niezmiennie rośnie grupa osób w wieku 65 lat i więcej – w 2018 r. zwiększyła się o 212 tys. osób do wielkości ponad 6,7 mln.

Starzejące się społeczeństwo

Przyspieszeniu uległ również sam proces starzenia się ludności Polski. Wskazują na to tendencje zmian dotyczące udziału ludności w wieku poprodukcyjnym (kobiety – 60 lat i więcej, mężczyźni – 65 i więcej). W latach 2000-2018 liczebność tej zbiorowości zwiększyła się o ponad 2,5 mln do wielkości 8,2 mln, a jej odsetek wzrósł w tym okresie z niespełna 15% do ponad 21%.

Na zwiększanie się liczby osób w wieku poprodukcyjnym wpływ ma wzrost liczebności grupy osób w sędziwym wieku (80 i więcej lat). W 2000 r. grupa osób osiągająca taki wiek liczyła 774 tys. (2% ogółu ludności), a w 2018 r. już prawie 1,7 mln co stanowi 4,3% ogólnej populacji Polski.

Tyle osób potencjalnie może potrzebować pomocy i opieki, nawet codziennie. Z jakimi dylematami, decyzjami się to wiąże?

Skutki starzenia się społeczeństwa są odczuwalne nie tylko w sferze ekonomicznej, życia społeczeństwa, ale również w sferze szeroko pojętej opieki. Tak szybko postępujące zmiany w strukturze wieku członków społeczeństwa, prowadzą do przeorganizowania systemu kompleksowej opieki nad osobami starszymi oraz niezdolnymi do pracy.

Z jednej strony mamy w Polsce silnie zakorzeniony obwiązek opiekowania się swoimi najbliższymi, a drugiej strony, coraz częściej sytuacja ekonomiczna i mieszkaniowa nie pozwala nam na podjęcie tych zobowiązań. Dlatego odciążenie członków rodziny i ułatwienie im funkcjonowania na rynku pracy, może być pierwszym wyzwaniem, przed jakim stanie nasze społeczeństwo. mówi Marek Kubicki, Dyrektor Zarządzający z Medicover Senior.

Naturalnym będzie wzrost zapotrzebowania na profesjonalne usługi i instytucje opiekuńcze. Niezwykle istotne jest, aby ten rodzaj usług był nie tylko dopasowany do potrzeb i oczekiwań podopiecznych i ich rodzin, ale również oparty na najwyższych standardach, np. certyfikacja zgodnie z wytycznymi Swedish Care International, która została wdrożona po raz pierwszy w Polsce w Domu Opieki Józefina w Józefowie pod Warszawą.

Dodaj komentarz

Back To Top