utylizacja odpadow medycznych
Wiedza powszechna

Odbiór odpadów medycznych – jak wygląda w praktyce?

Odpady medyczne to bardzo specyficzna grupa odpadów, która nie może być utylizowana z pomocą zwyczajnych koszów na odpady, gdyż tworzyłoby to ryzyko zagrożenia zdrowia, czy nawet życia pracowników firm zajmujących się utylizacją i nie tylko. Jak więć wygląda odbiór odpadów medycznych, jak należy je podzielić i gdzie znaleźć firmę, która go wykonuje?

Gdzie znaleźć firmę zajmującą się odbiorem odpadów medycznych?

Znalezienie firmy, która zrealizuje dla nas odbiór odpadów medycznych w Krakowie to obowiązek każego przedsiębiorstwa weterynaryjnego, czy też zajmującego się działalnością w branży medycznej. Generują one bowiem odpady, które trzeba utylizować w specjalny sposób, gdyż w innym wypadku mogłyby stanowić zagrożenie dla otoczenia.

Chcąc znaleźć firmę, w której ofercie znajduje się utylizacja odpadów w Tarnowie, w tym właśnie tych medycznych powinniśmy wykorzystać na przykład internet i zweryfikować w nim firmy, które posiadają odowiedni sprzęt do odbioru oraz utylizacji tego typu odpadów niebezpiecznych.

Czym są odpady medyczne i jak je dzielimy?

Istnieje wiele grup odpadów medycznych. Mowa tu na przykład o narzędziach chirurgicznych oraz zabiegowych, częściach ciała, organach, pojemnikach na krew, odpadach w postaci pościeli ubrań i materiałowych opatrunków użytych przez pacjentów, a także różnych odpadach, które zawierają w sobie toksyny, drobnoustroje chorobotwórcze i jakiekolwiek odpady, które mogą przenosić materiał genetyczny.

Do odpadów medycznych zaliczamy także chemikalia, zużyte peloidy, resztki żywności pacjentów z oddziałów zakaźnych, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, chemikalia używane dla zwierząt, strzykawki, rękawiczki, odpady z badań, leczenia, gaziki, waciki, a także nawet i padłe zwierzęta, które zostały z konieczności uśpione. Jeśli mogły one przenosić choroby zakaźne to muszą być odpowiednio zutylizowane i niemożliwe jest ich normalne pogrzebanie. Wszystkie tego typu odpady muszą być odpowiednio zabezpieczone do przewozu, a następnie zutylizowane.

Dodaj komentarz

Back To Top