wykonywanie pracy tymczasowej
Wiedza powszechna

Na jakich warunkach zatrudniane są osoby wykonujące pracę tymczasową?

W Polsce praca tymczasowa stała się popularnym rozwiązaniem zarówno dla pracodawców, jak i osób poszukujących zatrudnienia. Dzięki elastycznemu charakterowi tego rodzaju pracy oraz stosunkowo szybkiemu procesowi rekrutacji, coraz więcej osób decyduje się na taką formę zatrudnienia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej na jakich warunkach zatrudniane są osoby wykonujące pracę tymczasową w Polsce.

Umowa o prace tymczasową

Praca tymczasowa w większości przypadków oparta jest na umowie cywilnoprawnej, takiej jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Osoba zatrudniona na takiej podstawie prawnej nie korzysta z pełnego zakresu uprawnień wynikających z kodeksu pracy, co ma wpływ na takie aspekty jak wynagrodzenie, urlopy czy ochrona przed zwolnieniem. Wynagrodzenie w przypadku pracy tymczasowej nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie dla pracy, obowiązujące w danym roku. Warto również pamiętać, że pracownik tymczasowy nie ma praw do odprawy przy zwolnieniu.

Mimo że osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej nie ma pełnych uprawnień związanych z kodeksem pracy, to jednak pracodawca ma obowiązek zapewnić jej warunki pracy zbliżone do tych, które obowiązują pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Oznacza to między innymi zapewnienie odpowiedniego miejsca do wykonywania pracy oraz dostęp do środków ochrony indywidualnej. W przypadku, gdy praca tymczasowa w pomorskim wiąże się z pracą na wysokości czy w trudnych warunkach atmosferycznych, pracodawca musi również zapewnić odpowiednie szkolenia bhp.

Zakres obowiązków i czas pracy

Pracownik tymczasowy zazwyczaj wykonuje zadania o charakterze doraźnym, co oznacza, że jego zakres obowiązków może się różnić w zależności od potrzeb danego dnia. Pracodawca ma obowiązek określić zakres obowiązków pracownika tymczasowego w umowie zlecenia lub umowie o dzieło. Czas pracy osoby zatrudnionej na umowie cywilnoprawnej może być różny – od kilku godzin dziennie do pełnego etatu – jednak pracodawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących maksymalnego czasu pracy oraz odpoczynku.

Wiele osób decyduje się na współpracę z agencjami pracy tymczasowej, które są odpowiedzialne za proces rekrutacji oraz zgodność z warunkami zatrudnienia. Współpraca z agencją pracy tymczasowej daje pracownikom pewność, że ich prawa będą przestrzegane, a warunki pracy będą odpowiednie.

Dodaj komentarz

Back To Top