kajdanki
Wiedza powszechna

Na czym polega dozór elektroniczny?

Współczesne rozwiązania technologiczne pozwalają na wprowadzenie nowatorskich metod egzekwowania wyroków skazujących. Jedną z nich jest dozór elektroniczny, który umożliwia skazanym na prowadzenie względnie normalnego życia osobistego. Właśnie to sprawia, że system ten jest coraz bardziej popularny i pożądany jako alternatywa dla tradycyjnego odbywania wyroku w zakładzie karnym. W artykule postaramy się przybliżyć na czym dokładnie polega dozór elektroniczny oraz jakie są wymagania, aby móc być objętym tym szczególnym rodzajem kontroli.

Na czym w praktyce polega dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny to forma realizacji wyroku polegająca na stałej kontroli skazanego w jego miejscu zamieszkania bez konieczności zamykania go za kratami. Dzięki temu skazani mogą nadal pracować, uczyć się oraz utrzymywać relacje z najbliższymi, co ma ogromne znaczenie dla ich dalszego rozwoju społecznego. Kontrola sądu nad skazanym sprawowana jest za pośrednictwem elektronicznego nadajnika, który zainstalowany jest na nodze skazanego. Nadajnik ten regularnie przekazuje informacje o lokalizacji skazanego do centrali, która monitoruje jego ruchy i działania.

W przypadku naruszenia warunków dozoru elektronicznego w Strzelcach Opolskich lub innym mieście, takich jak np. opuszczenie przez skazanego wyznaczonego obszaru czy łamania innych ustalonych zasad, osoba odpowiedzialna za monitoring zostaje poinformowana o sytuacji i podejmuje stosowne kroki prawne. W najgorszym przypadku może to oznaczać przeniesienie skazanego do zakładu karnego.

Kto może zostać objęty dozorem elektronicznym?

Dozór elektroniczny nie jest dostępny dla wszystkich skazanych. To sąd decyduje, czy dana osoba może być objęta tym rodzajem kontroli. W Polsce możliwość umieszczenia skazanego na dozór elektroniczny wprowadzono w 2009 roku, a zmiany w przepisach z 2015 roku pozwoliły na rozszerzenie tego grona. Obecnie dozór elektroniczny dotyczy przede wszystkim osób, które nie stanowią dużego zagrożenia dla społeczeństwa oraz tych, którzy muszą się uporać z problemem uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

Istnieją także określone kryteria, które muszą być spełnione, aby sąd mógł zastosować dozór elektroniczny wobec skazanego. Przede wszystkim skazany musi wyrazić na to zgodę oraz posiadać stałe miejsce zamieszkania, gdzie będzie przebywać podczas trwania dozoru. Ponadto musi być zdolny do funkcjonowania w społeczeństwie, nie może stanowić zagrożenia dla otoczenia ani być notowany za poważne przestępstwa kryminalne.

Dodaj komentarz

Back To Top