Przepisy VAT
Świat biznesu

Jak wygodnie obsłużyć białą listę podatników i uniknąć sankcji?

Od 1 września 2019 r. obowiązuje elektroniczny wykaz podatników VAT – biała lista. Przedsiębiorcy zobowiązani są do weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów, a od 1 stycznia 2020 r. wpłata na rachunek inny niż wskazany na białej liście będzie podlegała sankcjom. Aby zapewnić szybką weryfikację i wygodną archiwizację wyniku do celów dowodowych warto skorzystać z aplikacji Qalcwise.

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorca nie będzie miał możliwości uwzględniania w kosztach transakcji przekraczającej 15 tys. zł, dokonanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub przelewem na rachunek inny niż zawarty na białej liście. Na przedsiębiorcach spoczywa także obowiązek dochowania należytej staranności oraz gromadzenia potwierdzeń (w formie elektronicznej lub wydruku), że w dniu dokonania transakcji rachunek kontrahenta znajdował się na białej liście.

Jak sprawdzić, czy dany rachunek znajduje się w e-rejestrze?

Można to zrobić przez dedykowaną stronę Ministerstwa Finansów lub prostą aplikację dostępną od ręki na platformie Qalcwise. Aplikacja umożliwia błyskawiczne sprawdzenie, czy kontrahent znajduje się na białej liście. Posiada prosty i intuicyjny interfejs, dzięki czemu korzystanie z niej jest wyjątkowo przyjemne. Przeglądanie, filtrowanie, importowanie czy eksportowanie plików Excela oraz raportowanie pozwala na wygodne zarządzanie danymi. Aplikacja jest w pełni bezpieczne i umożliwiają nadanie dostępu i uprawnień wybranym osobom w firmie. A możliwość ustawienia automatycznych alertów pozwala na lepszą kontrolę i szybką reakcję w razie potrzeby. Aplikację można zintegrować z dowolnym, już istniejącym w firmie systemem księgowym (np. SAP).

Jak działa aplikacja do weryfikacji białej listy? Wystarczy wpisać numer rachunku bankowego albo zaimportować listę rachunków, a aplikacja pobierze i wyświetli unikalny klucz potwierdzenia nadany przez Ministerstwo Finansów oraz informację o statusie podatnika. Co więcej rachunki mogą być regularnie weryfikowane automatycznie, a wynik weryfikacji zapisywany w bazie kontrahentów i w formie raportu. Dzięki temu nie ma konieczności każdorazowego sprawdzania poszczególnych numerów kont przed wykonaniem transakcji. Aby ułatwić przegląd historii weryfikacji, pełna lista jest archiwizowana i można szybko sprawdzić status podatnika. To ułatwi również udowodnienie w razie kontroli, że rachunek znajdował się na białej liście w dniu dokonania transakcji.

Przewagą aplikacji Qalcwise w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań jest to, że są one dostępne od ręki, ich konfiguracja i integracja z systemem typu ERP zajmuje najwyżej kilka godzin. Jest to rozwiązanie dopasowane do firm każdej wielkości z możliwością dowolnej rozbudowy o dodatkowe funkcjonalności. Zapewnia nie tylko wygodną i szybką pracę, ale również chroni przedsiębiorców przed ryzykiem sankcji.

Dodaj komentarz

Back To Top