Wiedza powszechna

Dodatek nocny – małe kompendium wiedzy

Praca w wymiarze godzin nocnych stała się dziś powszechną praktyką w bardzo wielu, różnorodnych zawodach. Taki tryb pracy wiąże się jednak z pewnymi uciążliwościami, np. koniecznością zmiany trybu życia. W związku z tym zawarte w przepisach uregulowania prawne przewidują dodatkowe wynagrodzenie finansowe za pracę wykonywaną w godzinach nocnych. Czym jest popularny dodatek nocny i ile wynosi? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. Gotowa na garść praktycznych wskazówek? Ciekawi? Zaczynamy! 

Kiedy można uznać pracę za nocną?

W pierwszej kolejności należy poznać definicje pory nocnej. Wyjaśnienie zawarte jest w Kodeksie Pracy. O dodatek nocny możemy ubiegać się, wykonując pracę w godzinach od 21:00 do 7:00. To czas, który określany jest w przepisach prawa pracy jako noc. Pora nocna powinna obejmować 8 godzin pracy. Na tej podstawie, mieszcząc się w takim odgórnie określonym wymiarze godzin, pracodawcy w swoim wewnętrznym regulaminie pracy, bądź także w układzie zbiorowym, określają dla swojego zakładu pracy porę nocną i wszelkie związane z nią uregulowania. Każdy pracownik powinien otrzymać wszelkie niezbędne informacje dotyczące pracy w porze nocnej na samym początku swojego zatrudnienia.

Najważniejsze informacje dotyczące dodatku nocnego

Wszelkie najważniejsze uregulowania prawne dotyczące dodatku nocnego, zawiera w sobie art. 151(8) § 1 oraz § 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy. To zapis będący podstawą prawną do ustalania wysokości dodatku nocnego, jak również wszelkich dodatkowych postanowień, uregulowań z nim związanych.

Powszechnie znany dodatek nocny, inaczej nazywany jest także dodatkiem za pracę w porze nocnej. Jest to konstrukcja prawna, która skierowana do osób wykonujących swoją pracę w porze nocnej. Świadczenie wynosi 20% stawki godzinowej, które wynika z obowiązującego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia w konkretnym roku kalendarzowym. Dla przykładu, minimalne wynagrodzenie w styczniu 2023 roku wynosi 3490 zł brutto (wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ulegnie kolejnej zmianie w lipcu 2023 roku.) Liczba godzin do przepracowania w styczniu wynosi 168 godzin, a więc dodatek za pracę w nocy będzie wynosił 4,15 zł za jedną przepracowaną godzinę. Co ważne, jest to minimalna stawka, którą pracodawca uiszcza jako dodatek nocny dla pracowników. Nic nie stoi na przeszkodzie, by ustalić wyższy wymiar dodatku nocnego.

Dodatek nocny a ryczałt

Dodatek nocny można zastąpić ryczałtem. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku, gdy praca wykonywana jest stale w porze nocnej. Co więcej, praca wykonywana powinna być poza zakładem pracy. Wystąpienie takich okoliczności umożliwia zastąpienie dodatku za pracę w porze nocnej rozliczeniem pracownika ryczałtowo.

Na stronie internetowej poradnikpracownika.pl do naszej dyspozycji oddano szeroką, różnorodną gamę wielu inspirujących artykułów, które pozwolą doskonale poznać swoje prawa i obowiązki, nie tylko z zakresu dodatku nocnego, ale także bardzo wielu ciekawych kwestii związanych z wykonywaniem pracy zawodowej.

Dodaj komentarz

Back To Top
+